Energiezorg |

Kostenbeheersing

|

Vrije energiemarkt

|

MJA

|

Milieuvergunning

 


Energiezorg

Energiebesparing en energie-efficiency-verbetering zijn onderwerpen die op dit moment weer veel aandacht krijgen. Dit kan zijn in het kader van de MeerJarenAfspraken, of om te voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer.

Er wordt tegenwoordig vooral aandacht gegeven aan structureel energiebeheer, energiemanagement en energiezorg. Structureel energiebeheer is niet mogelijk zonder een goed monitoringsysteem.

Een goed monitoringsysteem is een systeem dat voldoende inzicht geeft in het energiegebruik en de u ondersteunt bij energiebeheer door automatisch melding te maken van afwijkingen. Energy-Online biedt deze mogelijkheden. Klik op de volgende onderwerpen om te zien hoe EOL u ondersteuning biedt bij: