Disclaimer
   


Disclaimer   

   Disclaimer voor www.energy-online.nl

   Energy-Online BV, hierna te noemen Energy-Online, verleent u hierbij toegang tot www.energy-online.nl ("de Website")

   Energy-Online publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en aanvullende informatie.

   Energy-Online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Energy-Online BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

   De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend.

   Energy-Online BV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. Voor het juist laten functioneren van de site en controle op de toegang zal Energy-Online BV de toegang tot en het doorklikgedrag op de Website monitoren.

   Beperkte aansprakelijkheid

   Energy-Online spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

   De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Energy-Online BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de (on-)mogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Energy-Online.

   In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

   Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Energy-Online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

   Auteursrechten

   Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie en de wijze van presenteren van deze informatie, ligt bij Energy-Online.

   KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Energy-Online, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie (of in uw overeenkomst met Energy-Online) anders aangegeven is.

   Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, zonder schriftelijke toestemming van Energy-Online.

   Making copy's by means of photcopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.

   Overig

   Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.