Demo |

Wat kunt u van dit kantoor online bekijken?

|

grafieken

     


Een demonstratie

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden van EOL en hoe dit in uw gebouw in praktijk kan worden gebracht, kunt u de meetgegevens bekijken van het kantoor van Meijer Energie- & Milieumanagement.

Meijer E&M is een onafhankelijk adviesbureau. De kerntaken liggen bij energievraagstukken; daarvan worden alle aspecten meegenomen: techniek, organisatie en gedrag.

U kunt via de contact pagina uw gegevens doorsturen, vermeld er dan bij dat u graag gebruik wilt maken van de demonstratie. U krijgt binnen 2 weken een userid (inlognaam) en password (toegangscode) via e-mail toegestuurd. U kunt daarmee via deze site inloggen en de demonstratie bekijken.

Met de demonstratie kunt u onder andere onderstaande grafieken bekijken. Maar u kunt ook terug in de tijd, om bijvoorbeeld het gasverbruik van Meijer E&M te bekijken in een koude of juist een warme periode. Ook kunt u met de demonstratie zelf kiezen of u een grafiek wilt zien van 1 dag, van 8 of 31 dagen, of van 13 maanden.

 


Wat kunt u van dit kantoor online bekijken

U kunt van dit kantoor het gas-, water- en elektriciteitsverbruik monitoren.
Zo kunt u grafieken bekijken van het totale elektriciteitsverbruik.
Ook het waterverbruik wordt gemonitord, net als het brandstofverbruik, bij dit kantoor gaat het om het gasverbruik.

Daarnaast wordt van verschillende ruimtes de ruimtetemperatuur geregistreerd, waaronder de ruimte van het secretariaat en van een leegstaande kamer.

Er is ook een temperatuursensor geplaatst in de vriezer en aan de CV-leiding.

 


Elektriciteitsverbruik

Het totale elektriciteitsverbruik is per kwartier geregistreerd. Hierdoor ontstaat een goed overzicht over de piekmomenten. Zo is bij dit kantoor duidelijk te zien welke werktijden worden aangehouden en wat dus het ‘basis’ verbruik is.
Als er grote piekverbruiken zijn is snel te herleiden wanneer dit is geweest en wat mogelijk de oorzaak was.

Om energie te besparen staat door middel van een tijdklokje de elektrische boiler 's nachts uit. Hierdoor koelt het water langzaam af. 's Ochtends slaat de boiler aan en verwarmt het water opnieuw. Om geld te besparen laat Meijer E&M de boiler nog voor 7:00 's ochtends aan gaan. Want vanaf 7:00 's ochtends wordt voor de elektriciteit hoogtarief gerekend. De piek in het elektriciteitsverbruik, als gevolg van het aanslaan van de boiler, is op doordeweekse dagen duidelijk herkenbaar.

Waterverbruik

Het waterverbruik is in de meeste kantoorgebouwen afhankelijk van het aantal personen dat er werkzaam is en soms ook van het weer. Uit de monitoring van het waterverbruik van Meijer E&M blijkt precies wanneer er een vakantieperiode is en of er in de zomer de tuin gesproeid is.
Een lekkende kraan of doorlopend toilet (knop blijft hangen) betekent een opvallende stijging van het waterverbruik en hiervan wordt automatisch een melding gemaakt.Gasverbruik


Het gasverbruik van Meijer E&M is uitsluitend bestemd voor ruimteverwarming. In de zomermaanden is het gasverbruik daarom nihil. In de wintermaanden is duidelijk te zien dat het gasverbruik in de (koude) ochtend hoger is, het gebouw moet dan opgewarmd worden.
Er wordt gebruik gemaakt van een optimalisatie. In de middag is het gasverbruik lager, het gebouw is opgewarmd en er zijn andere warmtebronnen zoals de zon, de mensen in het gebouw, kantoorapparatuur die aan staat (computers etc) en brandende verlichting.
Indien er bijvoorbeeld een raam op een kier open blijft staan en het gasverbruik daardoor stijgt, wordt er automatisch een melding gegenereerd. Ook als het gasverbruik sterk afwijkt van het berekende streefverbruik zal er een melding verstuurd worden.


Secretariaatsruimte

In de secretariaatsruimte is een temperatuursensor geplaatst. De sensor van de optimalisatie (de regeling die er voor zorgt at het altijd op de gewenste temperatuur is) bevindt zich ook in deze ruimte.
Op deze manier kan gecontroleerd worden of de optimalisatie werkt (is het op de ingestelde tijd ook werkelijk op de ingestelde temperatuur?).
Daarnaast kan men goed zicht houden op de ruimtetemperatuur, als er bijvoorbeeld meer of minder mensen in een ruimte komen te werken of er meer of minder computers opgesteld zijn zal die van invloed zijn op de ruimtetemperatuur.


Temperatuur leegstaande kamer

Leegstaande kamers hoeven niet geklimatiseerd te worden. Slechts vorstvrij houden is voldoende. Uiteraard wordt de temperatuur wel beïnvloed door klimatisering van aangrenzende ruimtes.Ruimtetemperatuur vriezerruimte (HACCP)

Vries- en koelruimtes moeten volgens de HACCP aan strikte normen voldoen.
Met EOL is het mogelijk om de temperatuur in deze ruimtes te monitoren.
Indien de temperatuur in een vriezer of koelcel afwijkt van de HACCP-normen wordt een e-mail verzonden. Uiteraard wordt de vriezer van Meijer E&M ook met deze methodiek gemonitord.

Temperatuurmeting CV

In een goed geklimatiseerd gebouw heeft elke CV-groep een eigen optimalisatie die er voor zorgt dat de groep niet te vroeg en niet te warm begint en eindigt met verwarmen. Door de temperatuur van de CV-leiding te meten kunnen schakeltijden, stooklijnen, stookgrens en vorstbeveiliging worden geanalyseerd. Dit zijn juist de instellingen waar gemakkelijk een foute instelling gemaakt kan worden, die grote gevolgen heeft.