Casestudies | Langdurige waterlekkage voorkomen |

Cv-regeling winkel defect

|

Airco van een kantoor

|

Ventilatie 's nachts uit

 

Case studies

Er zijn al veel ondernemingen, groot en klein, die met succes gebruik maken van Energy-Online. De reden voor monitoring met EOL kan variëren van de Milieuwetgeving, Meerjarenafspraak (MJA-2), benchmarking convenant energie-efficiency tot monitoring HACCP normen en/of kostenbeheersing. Het doel is echter altijd gelijk: het optimaal monitoren van de energiegebruiken en daarbijbehorende kosten.

Hieronder vind u een aantal successen die met behulp van EOL zijn geboekt, via de link krijgt u een toelichting over hoe EOL heeft ondersteunt in het voorkomen van een hoog energiegebruik:

Langdurige waterlekkage voorkomen
Cv-regeling winkel defect

Airco van een kantoor

Ventilatie 's nachts uit